top of page

Lärcentrum Örnsköldsvik – en mötesplats utan vardagsbestyr

Högskoleelever i klassrummet

Vårt Lärcentrum fokuserar på att skapa bra förutsättningar för dig som studerar att klara dina studier. På Lärcentrum hittar du en varierad studiemiljö där du kan få studiero. Här finns både grupprum och studieplatser för dig som vill plugga själv eller tillsammans med andra. Du har även möjlighet att skriva din tenta. 

Lärcentrum är för dig som studerar utbildning/kurs på Yrkeshögskola, Universitet och distans på vuxenutbildningen eller folkhögskolan. Genom att kvittera ut en passertagg har du tillgång till att studera på Lärcentrum kl 06:00-22:00 alla dagar.

Kontaktuppgifter
www.ornskoldsvik.se/larcentrum
larcentrum@ornskoldsvik.se

Telefon: 073-270 49 71, 070-227 66 51

Vår tjänst är helt kostnadsfri. 

 

bottom of page