top of page

Alla vägar kan leda till byggbranschen!

Yrkesarbetarna står för själva byggandet av bostäder, vägar, järnvägar, broar, hamnar eller ledningsnät. Arbetsledningen ser till att bland annat planera och beställa material så att det finns på rätt plats i rätt tid. För att hitta just det yrket där du kan skapa framtidens samhälle.Kommentare


bottom of page