top of page

Att jobba som vindkrafttekniker

Två vindkrafttekniker berättar om sitt jobb. De har båda gått YH Vindkraftteknikerutbildning på Hjalmar Strömerskolan i Strömsund.

Utbildningen är 1,5 år och kräver gymnasieexamen eller motsvarande, B-körkort samt tjänstbarhetsintyg för "Klättring vid stor nivåskillnad", det vill säga godkänd hälsoundersökning och arbets-EKG enligt föreskrifter för mast- och stolparbete (enligt AFS 2000:6).

bottom of page