top of page

Behandlingspedagog yrkeshögskoleutbildning

Vill du vägleda människor som är i behov av en förändring i sitt liv? Människor i utsatta situationer med beroendeproblematik eller psykisk ohälsa av olika slag. Människor i alla åldrar som behöver professionell behandling. Hör från studerande, yrkesverksamma och utbildningsledare om Reveljens yrkeshögskole-utbildning till Behandlingspedagog.

Utbildningen ger 400 YH-poäng vilket motsvarar 2 års heltidsstudier. Sök utbildningen och få mer information på www.reveljen.eu https://www.solleftea.se/utbildning--barnomsorg/reveljen-vuxenutbildning/yrkeshogskola/behandlingspedagog

Comments


bottom of page