top of page

Bli en del av framtiden - plugga AI

Vill du lära dig utveckla självlärande intelligenta system för att lösa verkliga problem? Plugga civilingenjörsutbildningen Tillämpad AI vid Luleå tekniska universitet.

Fler civilingenjörsutbildningar

Börja plugga

bottom of page