top of page

Bli IT-säkerhetsspecialist


Som c arbetar du med att identifiera säkerhetshot och vet hur IT-attacker fungerar. Inom IT-säkerhet ingår arbetsuppgifter som att hantera säkerhet för såväl webb som mobil, hantera informationsgranskning, utföra riskanalyser och molnsäkerhetsanalys.


Din roll är således att säkerställa att eventuella säkerhetshål elimineras och att arbeta proaktivt, samt stoppa framtida attacker. Genom IT-Högskolans IT-säkerhetsspecialist-utbildning lär du dig infrastrukturen och kan analysera händelser i olika datorsystem.

Comments


bottom of page