top of page

Bli Utvecklare inom AI och maskininlärning

AI står för Artificiell Intelligens, och innebär att datorer löser problem, med hjälp av maskininlärning. Det kan exempelvis vara talförståelse, text och bildanalys, etc.

AI-teknik möjliggör för nya lösningar där datorsystem kan uppfatta sin omgivning via informationsmottagning. Utvecklingen av framtidens teknik går ständigt framåt, och har potential att bidra till ökad konkurrenskraft och utveckling av samhället i stort.

Comments


bottom of page