top of page

Så kan du bli förskollärare på kortare tid - unik utbildning startar i höst


Förskollärare som pysslar med barn

Tryggare anställning, högre lön och fler karriärvägar. Nu kan du som har minst tre års erfarenhet av arbete inom förskola få en kortare väg till förskollärarexamen. I höst lanserar Luleå tekniska universitet en erfarenhetsbaserad förskollärarutbildning - och du kan plugga samtidigt som du jobbar.


Det erfarenhetsbaserade förskollärarprogrammet är flexibelt för att underlätta för dig att fortsätta arbeta samtidigt som du studerar. Med undervisning på fasta dagar varje vecka, och möjlighet till distansstudier med användning av modern teknik, kan du enkelt planera din tid och balansera studier med arbete. Dessutom möts studenterna på campus vid en eller två tillfällen per termin för fördjupning och gemenskap.


Du får validera motsvarande 55 högskolepoäng av utbildningens 210 högskolepoäng mot din pedagogiska yrkeslivserfarenhet - och läser sedan 3,5 år men på 75% takt.

Framtidens förskollärare

Med förskollärarexamen i handen öppnar sig nya möjligheter. En lärarlegitimation innebär tryggare anställningar, högre lön och fler karriärvägar än du tidigare haft som outbildad eller som barnskötare.


Din erfarenhet ger dig fördelar

Med din bakgrund inom förskolan är du redan på rätt spår för en spännande karriär inom förskolläraryrket. Genom att ta del av detta program stärker du din yrkesmässiga frihet och betydelse för barnens utveckling, samtidigt som du får enklare tillgång till arbete oavsett var du bor.


Din erfarenhet av pedagogiskt arbete i förskolan kommer att tas tillvara och berika dina studier. Genom att förena teori och praktik får du en djupare förståelse för förskollärarrollen och dess betydelse för barnens framtid. Efter examen blir yrkeslivet ännu roligare och du kommer att känna dig ännu tryggare i din yrkesroll och vara väl rustad för att leda förskolans utbildning och undervisning.


Du har fortfarande chansen att börja plugga redan i höst. Läs mer om utbildningen och hur du anmäler dig här.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page