top of page

Flexibel ämneslärarutbildning på distans – fler lärare behövs


Studenter på Luleå tekniska universitet

Fler lärare behövs, inte minst i norra Sverige. För att möta både samhällets och studenternas behov utvecklar Luleå tekniska universitet sin ämneslärarutbildning. Från och med hösten 2024 erbjuds nya lärarstudenter en flexibel och distansanpassad utbildning.


Norra Sverige befinner sig i en expansiv med stora satsningar inom gröna industrier. För att genomföra satsningarna behöver antalet invånare i regionen öka, vilket kräver satsningar också inom skola, vård och omsorg. Bara i Norrbotten beräknas det behövas 1 300 nya ämneslärare för högstadiet, gymnasiet och vuxenutbildningen fram till år 2035.


Utbildning av hög kvalitet kan nå fler

Luleå tekniska universitet bedriver idag ämneslärarutbildning som av Universitetskanslersämbetet fått omdömet hög kvalitet. I och med de förändringar som regionen står inför behövs fler lärare. Därför kan vi idag erbjuda en ämneslärarutbildning på distans från hemorten, med några campusförlagda veckor varje termin.


– Redan idag attraherar lärarutbildningarna studenter som ofta har hunnit bilda familj och varken kan eller vill flytta till studieorten. Distansanpassning av ämneslärarutbildningen möter denna studentgrupps och regionens behov, säger Anna Öqvist, huvudutbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik vid Luleå tekniska universitet.
Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page