top of page

Foodmaker: Närproducerad mat – viktigare än någonsin!


Vår medvetenhet som livsmedelskonsumenter ökar – det är ingen överdrift att påstå att intresset för mat och lokala livsmedelsproducenter nog aldrig varit så stort som nu. I Norrbotten känner branschen verkligen av intresset!Att öka självförsörjningsgraden av livsmedel är en aktuell och viktig fråga över hela landet. I Norrbotten var man tidigt ute och sjösatte Nära mat, Norrbottens livsmedelsstrategi med visionen ”Mer norrbottnisk mat på tallrikarna”. Sara Rezgui står bakom butiken SurSaras, som är en del av Nära mat Boden.

– 2017 flyttade jag hem från Australien där jag jobbade som kökschef på en lyxresort. Jag upptäckte snabbt att utbudet på syrade grönsaker var mycket begränsat och inte så smakrikt och spännande. Så jag beställde hem en syrningskruka och började experimentera med olika grönsaker och kryddor. År 2019 utbildade jag mig till kost- och näringsrådgivare och under den utbildningen fick jag även upp ögonen för hur fantastiskt nyttigt det är med syrade grönsaker och hur stor betydelse maghälsan har för ens mående. Så direkt efter utbildningen bestämde jag mig för att satsa på att ta fram en syrad produkt i högsta klass som är god och supernyttig, berättar Sara och fortsätter:


– När jag valde ut grönsakerna första gången tänkte jag på att den största delen ska kunnas odlas här, den ska vara så lokal som möjligt. Min framtidsvision är att grönsakerna och kryddorna en dag ska kunna vara 100 procent lokalproducerade och odlade under midnattssolen.


Mer hållbart att handla lokalt

Att producera sin egen mat i Norrbotten är ett sätt att stimulera en cirkulär ekonomi, där man tar vara på de grundläggande resurserna i området.

– Det viktigaste med att handla lokalt och småskaligt är att det är mer hållbart och skapar en bättre lokal ekonomi, säger Sara. Det innebär fler arbetstillfällen, mindre transport och utsläpp, näringstäta livsmedel och skapar en högre självförsörjningsgrad.


Malin Winsa är vd för den digitala gårdsbutiken Noah. Hon är inne på samma spår:

– Genom att handla lokal mat stöttar du god djurhållning. Man tar även tillvara på den kunskap och det kulturarv som varje livsmedelsproducent besitter.


Medvetenheten ökar

Dagens livsmedelskonsumenter blir alltmer medvetna om vad de köper och varför. Det småskaliga och hantverksmässiga blir allt viktigare, och intresset för närproducerad mat märks verkligen av i Norrbotten.


– Konsumenterna har så sakteliga fått upp ögonen för lokal mat de senaste tolv åren, säger Sara, men det fick en ordentlig push under de två åren då vi stängde ner landet och samhället. Då förstod många fler hur sårbara vi är och hur viktigt det är att vi har kvar de lokala bönderna, odlarna och livsmedelstillverkarna.


– Definitivt, säger Malin. Pandemin har gjort många medvetna om problemet med att vara beroende av andra länders varor och vill stötta det lokala för att säkerställa att dessa aktörer finns kvar i framtiden. Här har rörelsen kring Local Hero, ett initiativ startat i Piteå för att stötta lokala företag, varit en stor anledning till ökad kännedom. Även hållbarhetsfrågan har ökat medvetenheten om vikten att äta lokalt samtidigt som spårbarheten är viktig för många.


Idén till Noah kom till när grundarna Anders och Linda Viljeros drev en restaurang i Luleå med fokus på just lokala råvaror.


– De hade svårt att veta vilka produkter och producenter som fanns på marknaden och när de träffade producenterna insåg de att de i sin tur hade svårt att nå ut till konsumenterna, berättar Malin. Det fanns liksom ingen given plattform för dem att mötas på. Tanken var från början att starta en fysisk butik men efter insikten att detta kan göras större och platsoberoende så började man i stället bygga en app för närproducerad mat.


Viktigt med utbildning

Malin ser flera utmaningar för livsmedelsbranschen i framtiden.

– En av dem är, precis som för många andra branscher, en fråga om kompetensförsörjning.

Boden Kommun är en av aktörerna som stödjer satsningen på utbildningen Foodmaker och ser ett stort värde med utbildningen ur ett näringslivsperspektiv. Flera livsmedelsföretag i regionen, däribland SurSara och Noah, ställer sig bakom utbildningen och kommer att vara inblandade i utformningen framöver.


Varför är det viktigt att den här utbildningen finns i framtiden?

– Vi behöver bli fler som jobbar med framtagningen av livsmedel, säger Sara, och då är det viktigt att det finns kunskap och vägledning lokalt som kan guida i rätt riktning och med rätt kompetens.

– Vi behöver föra kunskapen vidare och säkerställa en livsmedelsproduktion i framtiden, säger Malin. Vad gör vi om vi inte har en lokal matproduktion? Det är en skrämmande tanke. Särskilt med tanke på de utmaningar som jordbruket står inför, vilket kan resultera i att värdefull kunskap och erfarenhet om grödor, djurhållning och naturvård går förlorad.


YH-utbildningen Foodmaker startar igen hösten 2023. Utbildningen ges på distans på halvfart under två år, med platsträffar tillsammans med lokala företag i Boden vid ett antal tillfällen. Utbildningen riktar sig till både den som vill ha verktygen och det affärsmässiga tänket för att starta upp och vidareutveckla en egen verksamhet inom småskalig livsmedelskonsumtion, samt till dem som jobbar eller söker jobba hos en större producent men vill tillföra det lokala, småskaliga tankesättet i verksamheten.bottom of page