top of page

Grön omställning - för en bättre morgondag

De enorma investeringarna i industrins gröna omställning i norra Sverige förändrar dramatiskt alla tidigare förutsättningar. Dessa investeringar innebär att vi kommer att bygga för 1 000 miljarder samtidigt som befolkningen i Norrbotten och Västerbotten ökar och behovet av bostäder växer explosionsartat.Vi behöver bli många fler som kan göra jobbet. Byggbranschen behövs för att möjliggöra en bättre framtid! Hur vill du bidra till den gröna omställningen?


Comments


bottom of page