top of page

Ny YH- utbildning inom vätgas: Behöver nya medarbetare varje år


Foto: Pressbild/Fredric Alm


Lapplands Lärcentra har i tätt samarbete med 14 företag tagit

fram distansutbildningen Processtekniker med vätgaskompetens.

Nu har utbildningen fått klartecken att starta under hösten 2024.


Den svenska gröna omställningen har sitt epicentrum i industrierna i norr. Och för att klara de svenska klimatmålen om nettonollutsläpp senast år 2045 behöver industrin fyllas på med ny kompetens. Därför erbjuder från och med hösten 2024 Lapplands Lärcentra YH-utbildningen Processtekniker med vätgaskompetens.


Specialkemiföretaget Nouryon är ett av företagen som har bidragit till utformningen av utbildningen. Peter Nilsson är sitechef på fabrikerna i Alby i Ånge kommun. De två fabrikerna tillverkar väteperoxid och natriumklorat som används för att bleka pappersmassa samt kaliumklorat till tändsticksindustrin. Snart väntar förändringar i manskapet.

– Vi har ett antal pensioneringar varje år de kommande åren. Att den här utbildningen nu är beviljad ser vi som nödvändigt, då vi kommer behöva fylla på med några nya medarbetare med den här kompetensen varje år, säger Peter Nilsson.


Nouryon är ett globalt företag med gamla anor. I verksamheten i Alby är vätgas en biprodukt.

– Vår produktionsprocess för tillverkning av klorater är en elektrolytisk process, och vid elektrolysen får man ut vätgas som biprodukt. Vi tar vara på vätgasen för att använda som råvara i vår väteperoxidproduktion.


"Att gå den här utbildningen betyder inte att man är färdigutbildad för vår verksamhet när man är klar, men internutbildningen blir kortare med den här utbildningen i ryggen."

Fabrikerna går dygnet runt och det ges möjlighet både till att jobba tolvtimmarsskift eller vanliga 40-timmarsveckor. Det Nouryon eftersöker är i huvudsak processoperatörer och underhållstekniker.

– Att jobba inom industrin är en väldigt bra plats att vara på om man vill bidra till den gröna omställningen. Nouryon är ett stort företag med goda utvecklingsmöjligheter för sina medarbetare. Jag har till exempel jobbat här i tio olika roller genom åren.


– Att den här utbildning nu är beviljad ser vi som nödvändigt, säger Peter Nilsson, sitechef på Nouryon.


Näringslivet högst delaktiga i utformningen av utbildningen

En av fördelarna med YH-formatet är det täta samarbetet mellan utbildningsanordnare och näringsliv. Nouryon har, tillsammans med flera andra aktörer, varit högst delaktiga i utformningen av YH-utbildningen Processtekniker med vätgaskompetens.

– Vi på Nouryon har ett gediget utbildningsmaterial kring vätgas och även i processer i övrigt. Det har vi bidragit med i framtagandet av utbildningen. Vi har också uttryckt behov av utbildningen som sådan.


Som nyanställd på Nouryon väntar en omfattande internutbildning på tre till fem år. Förhoppningen med den nya utbildningen är att internutbildningen kan förkortas.

– När vi rekryterar söker vi kompetens och teknisk höjd. Att gå den här utbildningen betyder inte att man är färdigutbildad för vår verksamhet när man är klar, men internutbildningen blir kortare med den här utbildningen i ryggen.


I samma område i Alby planerar företaget RES Renewable Norden en ny vätgasanläggning. Peter Nilsson på Nouryon hoppas på synergieffekter.

– Det är väldigt intressant med de nya etableringarna. Vi pratar med varandra och hoppas kunna dela resurser inom till exempel underhåll.


Peter Nilsson ser fram emot att ta emot studeranden från den 1,5 år långa utbildningen, som har långa praktikperioder, eller lärande i arbete (LIA) som det heter på YH-språk.

– En styrka med YH-utbildningen är att de studerande får komma ut i arbetslivet under en längre period. Det ger en chans för både de och oss att knyta kontakter inför kommande rekryteringar.


Bild på LKAB:s gruva i Malmberget
Omställning pågår i LKAB:s verksamhet i Malmberget. Med start 2026 planerar de att börja tillverka koldioxidfri järnsvamp.

Behovet av vätgaskompentens är även stora bland företagen längst norröver. Både LKAB och H2 Green Steel välkomnar YH-utbildningen. Med start 2026 planerar LKAB att börja tillverka koldioxidfri järnsvamp.


Ann-Helen Andersson, LKAB

– LKAB planerar för världens första fossilfria anläggning för järnsvampstillverkning med vätgas som energikälla. För oss är det jätteviktigt med processtekniker som kan hantera vätgasen på ett säkert sätt. Denna utbildning ser vi som direkt nödvändig, säger Ann-Helen Andersson, sektionschef för lärande och utveckling på HR på LKAB.


Ett beviljande av utbildningen hade betytt mycket för LKAB, menar Ann-Helen Andersson.

– Utbildningen har en röd tråd och innehåller de moment som vi kommer att behöva för framtida rekrytering av processoperatörer/-tekniker. Vi ser fram emot att ta emot LIA-studerande från denna utbildning.Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page