top of page

Mätningstekniker specialistkompetens geodesi


Vill du arbeta inom byggsektorn med att ta fram viktiga data för beslutsfattande? Efter vår mätningstekniker utbildning har du specialistkompetens inom byggtekniska ritningar och mätteknik och är den som tar fram mätpunkter som ligger till grund för hur en ny väg eller ett bostadshus ska kunna byggas.


Arbetet sker både utomhus på byggen där du använder dig av olika tekniska mätverktyg och inomhus framför dator där du arbetar med 3D-modeller och analyserar data. En ökad produktion inom bygg- och anläggningssektorn i kombination med ny digital teknik har skapat en stor efterfrågan på kunniga mätningstekniker.


Vår mättekniker utbildning har även ett eget kursområde som ger dig specialistkompetens inom geodesi/geodetisk mätning, även kallad planläggningsmätning, vilket är när man mäter in eller sätter ut punkter eller detaljer på marken med hög noggrannhet, ofta har du en områdesritning som du utgår ifrån. Det kan till exempel röra sig om inmätning av ett hus som en granne upplever står på sin tomt eller utsättning av en väg som skall anläggas. Vår mättekniker utbildning fyller den specialistkompetens som arbetsmarknaden starkt efterfrågar.


”…Innovativ och effektiv användning av geodata är en viktig faktor inom samhällsbyggnad. Dataanvändningen ökar, både med anledning av digitaliseringen och den ökande tillgången till öppna geodata. Konsekvenserna av kompetensbristen kan bli stora. Ökad geodatakompetens behövs för att nå målet om ett helt digitalt informationsflöde i samhällsbyggnadsprocessen, vilket kan råda bot på bostadsbristen.”, skriver den nationella intresseorganisationen Geoforum på sin hemsida

Vår utbildning till mätningstekniker passar dig som är tekniskt lagd, som gillar att analysera siffor och att fatta datadrivna beslut. Yrkesrollen ställer även krav på kommunikations- och samarbetsförmåga då du ofta är i kontakt med andra personer inom ett byggprojekt. Efter vår mätningstekniker utbildning arbetar du som kart- och mättekniker inom bygg- och anläggningsbranschen. lantmäteri, kommunernas stadsbyggnadskontor och tekniska förvaltningar.


bottom of page