top of page

Möt blåvitts och landslagets fysioterapeut

Fredrik Larsson, landslaget och blåvitts fysioterapeut om hans studietid och arbete efter studierna.

Fler hälsovetenskapsutbildningar

Börja plugga

bottom of page