top of page

Möt Emma och Jacob - Civilingenjör Hållbar process och kemiteknik

”Drivkraften för att göra skillnad i miljöfrågorna har alltid funnits med och verkligen vuxit fram när det blev dags att välja vilken väg jag ville ta”, säger Emma Olsson Månsson som pluggar civilingenjör Hållbar process och kemiteknik.

Fler hållbarhets- och miljöutbildningar

Börja pluggabottom of page