top of page

Möt Linda och Kai som idag jobbar som Vatten- & Miljötekniker

Linda och Kai har båda gått vår Vatten- & Miljöteknikerutbildning och berättar om vad de jobbar med idag.


bottom of page