top of page

Möt Logistikerna Helene och Mats

Helene och Mats har båda gått vår Logistikerutbildning och berättar om vad de arbetar med efter utbildningen.


bottom of page