top of page

Nätverksspecialist - ett jobb med spännande framtid


Techsektorn larmar att 70 000 IT-experter kan saknas år 2024 – satsa på en utbildning till en spännande framtid. Du behövs!

Bredbandsnäten i Sverige har byggts ut i hög takt de senaste åren och efterfrågan på personal med kompetens inom drift och administration av nätverk hos nätägare och tjänsteleverantörer är mycket stor. Här har du en unik chans att utbilda dig till ett bristyrke där du behövs – 9 av 10 studerande går direkt ut i arbete. I utbildningen ingår LIA* hos ett företag i branschen, som ger dig chansen att stärka dina praktiska kunskaper samt skapa viktiga kontakter inför din kommande yrkeskarriär.


Om yrkesrollen Du jobbar med underhåll av datakommunikation, drift och datasäkerhet i större nätverksmiljöer med datorer på regional och global nivå. I arbetet ingår att göra nätet säkert.


Vilka företag anställer Nätverksspecialister? IT-driftföretag, datacenter och IT-driftavdelningar har stora behov av din kompetens. Även nätägare, tjänsteleverantörer och installationsbolag är möjliga arbetsgivare.


Läget på arbetsmarknaden? Branschorganisationen TechSverige larmar om en enorm brist på kompetens inom IT-branschen. Företagen har särskilt svårt att hitta kompetens inom nätverk och många behöver anställa framöver. Du behövs!


Network Engineer/Nätverksspecialist ⏐ 400 Yh-poäng ⏐ 80 veckor varav LIA* 21 veckor

Studieorter är Hudiksvall, Gävle och Örnsköldsvik.*LIA = Lärande i Arbete (Arbetsplatsförlagd praktik)Välkommen till oss på Edugrade

Edugrade är en oberoende utbildningsanordnare som bedrivit avancerad utbildning inom IT och Telekom sedan 1997. Under ett tjugotal år har vi bedrivit yrkeshögskola och arbetsmarknadsutbildning och varje år går över 90% av våra studerande rakt ut i arbetslivet. Utbildningarna är utformade i nära samarbete med branschen och fungerar som en viktig rekryteringskanal. Våra uppskattade utbildare har lång erfarenhet av arbete i Sverige och på internationell nivå.Comments


bottom of page