top of page

Ny utbildningssatsning för grön omställning i stålindustrin: Projekt beviljas 19 miljoner kronorLapplands kommunalförbund satsar på att utveckla nya industritekniska utbildningar med fokus på hållbar produktion, för att möta stålindustrins framtida kompetensbehov.


Stålindustrin i Norrbotten ställer om till koldioxidneutralitet. De nya maskinerna, processerna och arbetssätten ställer därför krav på utförarens kompetens. Nu har Lapplands kommunalförbund beviljats nästan 19 miljoner kronor för att ta fram industritekniska utbildningar med fokus på den gröna omställningen.

– I och med att stålindustribranschen just nu håller på att ställa om sina verksamheter till vätgasbaserade, kommer efterfrågan på personal med sådan kompetens att vara enorm inom våra lokala företag framöver, säger Karin Stöckel, industrilärare Lapplands Lärcentra. För att möta den stora efterfrågan ska Lapplands kommunalförbund med stöd av projektmedel utveckla en ny industriteknisk utbildning på gymnasial nivå för vuxna.


– Första steget är att vi nu bygger upp en samverkan med företagen inom stålindustrin så att vi kan kartlägga kompetensbehoven som finns för att vi sedan ska kunna utforma nya industriutbildningar som bättre matcha de färdigheter och kunskaper som efterfrågas, säger Nelly Johansson utbildningsledare Lapplands Lärcentra.


Nelly Johansson, Lapplands lärcentra

Projektet pågår under tre år med start i augusti 2024, där Lapplands kommunalförbund beviljats 18,9 miljoner kronor för ändamålet. En del av stödet kommer användas för att förbättra utbildningsmiljöerna med nya fysiska och digitala verktyg som exempelvis ska möjliggöra för att delar av utbildningen kan förläggas på distans.


Flexibel yrkesvuxutbildning möter stålindustrins kompetensbehov

Målsättningen med utbildningen är att den ska vara kort och anpassad efter den kompetens som efterfrågas inom stålindustrin med inriktningen service och underhåll. Utbildningen riktar sig till både nya studerande, karriärväxlare samt för dem som redan är yrkesverksamma inom industrin.

– Tanken är att man ska ha möjlighet att skola om sig, och man ska också kunna läsa enstaka moment som redan yrkesverksam industriarbetare för att bättra på sina kunskaper, säger Karin Stöckel.


– Yrkesvuxutbildningar kan spela en betydelsefull roll för kompetensförsörjningen inom stålindustrins värdekedja då vi tillsammans med arbetsgivare har möjligheten att jobba flexibelt och utmana traditionella sätt att skapa utbildning. Projektet har därför som ambition att öka kännedomen om hur utbildning på yrkesvuxnivå kan bidra till kompetensförsörjningsutmaningar, samt hur Lapplands Lärcentra tillsammans med arbetsgivarna kan ta fram nya industriutbildningar som matchar stålindustrins behov med fokus på hållbar produktion, säger Nelly Johansson.


Om projektet:

Projektet ägs av Lapplands kommunalförbund och medfinansieras av Tillväxtverkets fond: “Fonden för en rättvis omställning”. För att möta behoven som finns inom stålindustrins värdekedja ska Lapplands Kommunalförbund, tillsammans med företag inom medlemskommunerna, utveckla en ny industriteknisk utbildning på gymnasial nivå för vuxna. 
 Коментарі


Функцію коментування вимкнено.
bottom of page