top of page

Plugga Ekonomprogrammet

Ekonomprogrammet har stark koppling till arbetslivet. Via våra branschnätverk kan vi erbjuda dig den största mångfalden av näringslivsinslag av alla ekonomprogram i hela landet!


bottom of page