top of page

Plugga till civilingenjör i teknisk design på Mittuniversitetet


Är du logiskt tänkande utan att tänka på det? Får du lust att komma på en bättre lösning när du ser något som fungerar mindre bra? Vill du hitta på det som ännu inte finns? Svarar du ja så ligger det nära till hands att du ska bli civilingenjör. Läraren Jonas Nyström ger dig en inblick i programmet.


Vi erbjuder civilingenjörsutbildningar i datateknik, elektroteknik, industriell ekonomi, teknisk design, teknisk fysik och teknisk kemi. I nära samarbetet med arbetslivet, små studiegrupper och nära kontakt med lärarna.

bottom of page