top of page

Plugga till lärare på Mittuniversitetet


Vill du jobba med barn och ungdomar? Som lärare är du att vara en viktig förebild. En person som inspirerar, lär ut och är delaktig i barns och elevers utveckling. Det är ett brett yrke och en ljus arbetsmarknad väntar dig när du är klar med utbildningen.


bottom of page