top of page

Plugga till skogsplanerare


Gillar du att vara ute i skog och mark och brinner för att förvalta skog på hållbart sätt samt delta i en ökad klimatmedvetenhet i en av Sveriges starkaste branscher? Då kanske du ska satsa på skogen!


Rollen som skogsplanerare har ett omfattande ansvar att planera för skogsfastigheter på ett lönsamt och hållbart sätt över lång tid. Skogen är en dynamisk bransch där både fysiskt och teoretiskt arbete kombineras. Du måste ha sinne för ekonomi och räkning och tycka det är kul med planering och rådgivning.


Via denna utbildning inhämtar du kunskaper om bland annat skogsbruks- och åtgärdsplanering, avverkning och drivningsteknik, hållbarhet och ekosystemtjänster, hållbar företagsverksamhet och ledarskap inom skoglig bransch. Du får kunskaper om juridik, ekonomi, budget, kalkyler och redovisning i relation till skoglig bransch. Du får också fördjupade kunskaper om certifiering av skog och dess innebörd. Efter avslutad utbildning kommer du kunna upprätta gröna skogsbruksplaner samt självständigt bedöma och identifiera åtgärder för skoglig verksamhet utifrån hållbara värden. Du kommer vara rustad att arbeta med åtgärdsplanering och planera i fält inför gallring eller avverkning, använda digitala verktyg och göra datainsamling. Du kommer på ett affärsmässigt vis kunna presentera din sammanställning, dess slutsatser och dina förslag på åtgärdsplanering för ett grönt och hållbart skogsbruk.

bottom of page