top of page

Processindustin behöver dig - utbilda dig till Drifttekniker - Processoperatör


Processindustrin väntar på dig! Ett välbetalt omväxlande yrke med skiftgång, som ger tid till familj och fritidsintressen. Som drifttekniker - processoperatör arbetar du med att övervaka produktionen, lösa problem och utveckla såväl process som produkt. Välj mellan fyra inriktningar: massa- och pappersindustrin, kemisk industri, energiföretag eller batteritillverkning.

bottom of page