Projektinköpare/ Entreprenadingenjör Bygg & Anläggning

Denna utbildning är för dig som vill få kunskaperna som krävs för att bedriva ett effektivt inköpsarbete inom en expansiv bransch! Du lär dig att planera och genomföra inköp i byggprocessens olika steg, från avtal och val av upphandlingsform till kontroll.

Läs hela artikeln här!