Provtekniker Maskinutveckling Distans

Provningstekniker och maskinutvecklare jobbar med framtidens produkter idag. Denna utbildning ger en bred förståelse för maskinteknik, el, hydraulik och hur maskiner och prototyper testas.