top of page

Provtekniker Maskinutveckling Distans

Provningstekniker och maskinutvecklare jobbar med framtidens produkter idag. Denna utbildning ger en bred förståelse för maskinteknik, el, hydraulik och hur maskiner och prototyper testas.


bottom of page