top of page

Särskilt pedagogiskt stöd på TUC Yrkeshögskola

Har du en funktionsvariation och behöver stöd för att tillgodogöra dig utbildningen? Tillsammans med dig skräddarsyr vi det stöd du behöver för att på ett så självständigt och framgångsrikt sätt som möjligt ska klara studierna.


コメント


bottom of page