top of page

Sikta på ett nytt jobb, Drifttekniker/ Processoperatör!

Ett välbetalt omväxlande yrke, intresserad? Processindustrin väntar på dig.

Ett välbetalt omväxlande yrke, intresserad? Processindustrin väntar på dig. Ett arbete med skiftgång med arbetsschema långt i förväg, som ger tid till familj och fritidsintressen. Som drifttekniker – processoperatör arbetar du med att övervaka produktionen, löser problem och utvecklar såväl process som produkt. Lika många kvinnor som män går vår utbildning. Välj mellan fyra inriktningar: massa- och pappersindustrin, kemisk industri, energiföretag och vår nya inriktning industrin för batteritillverkning.

bottom of page