top of page

Soleltekniker - framtidens yrke

Intresset för de förnybara energislagen ökar kraftigt och efterfrågan på solcellsinstallationer har ökat markant. För att klara framtidens krav krävs rätt kompetens och här har du som soleltekniker en given framtid.


Comentarios


bottom of page