top of page

Stöd till en självständig vardag

Vill du arbeta med utveckling och stöd inom funktionshinderområdet? Då är en eftergymnasial utbildning till stödpedagog något för dig.


Inom både den privata och offentliga omsorgen ställs allt högre kompetenskrav på den personal som arbetar inom funktionshinderområdet och nära brukaren. Med en utbildning till stödpedagog möter du upp mot de högre kraven och får specifika kunskaper, färdigheter och kompetenser för att kunna skapa en bättre tillvaro för de som behöver stöd.


Under utbildningen får du bland annat fördjupa dina kunskaper om olika funktionsnedsättningar samt dess inverkan på vardagslivet och lära dig mer om hälsans betydelse. Utbildningen förbereder dig också för att i din arbetsroll som stödpedagog kunna planera, utforma, utföra och utvärdera ditt arbete på ett kvalitetssäkert sätt. Utbildningen kan ses som en vidareutbildning och kräver därför att du läst specifika kurser från gymnasiet samt arbetat som exempelvis personlig assistent. I utbildningen ingår även lärande i arbete (LIA) som görs ute på en arbetsplats, exempelvis på din hemort.


Reveljens stödpedagogutbildning ges på heltid, distans med träffar på plats i Sollefteå. För dig som saknar någon behörighet till utbildningen finns en behörighetsgivande förutbildning.


Ansökan och mer information hittar du på: www.reveljen.eu

Kommentit


bottom of page