top of page

Stödpedagog inom funktionshinderområdetBrinner du för att skapa bästa möjliga förutsättningar för individens utveckling och livskvalitet? Känner du dig mogen att inspirera och vägleda dina arbetskollegor i det pedagogiska arbetet? Då är utbildningen till stödpedagog/stödpedagog inom funktionshinderområdet något för dig.


Utbildningen, som har olika namn beroende på ort den är knuten till, ger dig fördjupad kunskap inom individanpassat vardagsstöd samtidigt som du får den kompetens som krävs för att kunna ta en mer ledande roll i teamet för att stärka kvalitén på brukarstödet. Utbildningen har samma innehåll och samma kurser som du läser i samma kursföljd oavsett via vilken ort du läser den, endast namnet skiljer.

Utbildningen ges på halvfart så att du har möjlighet att kombinera arbete och studier.


Läs mer om utbildningen här

bottom of page