top of page

Stödpedagoger gör skillnadOmsorgsförlagets utbildningsverksamhet drivs av engagerade medlemmar med bakgrund inom projektledning, anhörigperspektiv, arbetsvetenskap, lärare, IT och LSS-verksamhet. Den samlade erfarenheten från LSS är från att arbeta nära individen, till att vara anhörig och ända upp till chefsnivå. Nu är samtliga ansvariga även utbildade utbildningsledare inom yrkeshögskolan.


Vi har utbildat Stödpedagoger över hela landet sen 2014 i samarbete med arbetslivet och anordnare av yrkeshögskoleutbildning. Vi har följt utvecklingen, användningen och effekten av kompetensen över tid.


Därmed vet vi att Stödpedagoger gör skillnad!


De kommuner och verksamheter som satsar på Stödpedagoger har medarbetare som kan kvalitetssäkra arbetet med och runt individen som är i fokus, genom att analysera arbetet, handleda och samarbeta i team med andra professioner för att säkerställa att intentionen med LSS-lagstiftningen uppnås. 

Första kursen i Stödpedagogutbildningen hos Omsorgsförlaget handlar just om intentionen med LSS och hur man gör praktik av juridik.


Här är en hälsning från kursansvarig. 

Fler och fler arbetsgivare inom LSS får upp ögonen för kompetensen Stödpedagog då även Socialstyrelsen återkommande rapporterar om behov av kompetenshöjning inom fler områden inom LSS-verksamhet runt om i landet och lyfter utbildningen till Stödpedagog som en positiv och tillgänglig lösning för att höja och säkerställa kvalitén inom LSS-verksamhet.


Myndigheten för yrkeshögskolan (Myh) bekräftar ett brett behov av kompetensen Stödpedagog liksom behovet av ett starkt alternativ till att resa långt eller flytta för att kunna genomföra sin utbildning. Sen 2022 beviljade Myh därmed Omsorgsförlaget att anordna yrkeshögskoleutbildningen Stödpedagog inom funktionshinderområdet och den första kullen studerande tar examen våren 2024. Det är vi väldigt glada och stolta över!Ansökan är öppen till den 26 maj!


För att söka till Omsorgsförlagets Stödpedagogsutbildning går du till vår hemsida och trycker på ansökningsknappen.


När?

Utbildningen börjar i höst 2024 och du ansöker till utbildningen via vår hemsida innan den 26 maj. I början av juni får du veta om du tilldelats en studieplats på programmet.

Var?

Du bestämmer själv var du genomför utbildningen, då den är platsoberoende och med digitala träffar. I och med detta är det viktigt att du skapar dig förutsättningar att vara med på det digitala formatet. Du behöver en dator med bra internetuppkoppling, hörlurar och mikrofon samt en lugn omgivning när du kopplar upp dig på de digitala mötesträffarna.

Utbildningen är på 50% studiehastighet. Kan jag arbeta samtidigt?

Det är många som gör det. Vi rekommenderar dock att du funderar över hur du ger dig själv de bästa förutsättningarna i dina studier. Ett tips är då att prata med din arbetsgivare för att se om det går att få studera en viss tid på arbetstid eller om det finns någon annan överenskommelse att göra för din kommande studieperiod. En annan möjlighet är att använda studiemedel genom CSN för att frigöra studietid, då utbildningen berättigar till det.

 

Undrar du över något? Vår utbildningsledare Eva Lindberg Petersson administrerar antagningen och kan svara på alla dina frågor angående din ansökan och om utbildningen. Det är också Eva som kommer att följa och stötta dig som studerar genom utbildningen när den väl är i gång. 

Välkommen med din ansökan!

Comments


bottom of page