top of page

Studenter träffar patienter redan under första åretStudenterna på fysioterapeutprogrammet vid Luleå tekniska universitet får redan under termin två undersöka patienter med reumatisk sjukdom.


– Det är jättebra att få träffa dem så här tidigt i utbildningen, säger studenterna Paulina Viklund och Albin Johansson.

På det här sättet får studenterna möjlighet att kombinera teori med praktik.

­– De frågar ofta efter det, säger Katarina Mikaelsson, universitetslektor i fysioterapi.


Tre utbildade patienter besöker utbildningen den här dagen. Alla tillhör Reumatikerförbundet och har gått en utbildning i förbundets regi.

– Studenterna har fått information om patienterna i förskott, nu får de träffa och undersöka dem, säger Katarina Mikaelsson.


Visar och förklarar

Birgitta Jacobsson, som är instruktör och utbildare för patienter via Reumatikerförbundet, berättar att reumatiker ofta träffar fysioterapeuter.

– Ja, egentligen hela livet, under perioder, säger hon.


Hon går först igenom sina händer, sedan tar hon av sig skorna och visar sina skadade fötter och förklarar samtidigt som hon låter studenterna känna hur de känns.


Johanna Sundbaum, läkare och universitetsadjunkt, berättar att den här modellen har tidigare använts vid läkarprogrammet bland annat i Umeå, men att det är första gången här.

– Det här är ett försök som ska utvärderas, vi har sökt och fått medel från universitetets pedagogiska utvecklingsfond, säger Katarina Mikaelsson.


En bit in i lektionen säger Albin Johansson att han tycker att det är intressant och han aldrig har träffat en reumatiker tidigare.

– Det som fastnade mest från Birgitta Jacobssons inledande föreläsning var hur hon uppfattar vården och hur hon upplever sin vardag, säger Paulina Viklund.


Comentarios


bottom of page