top of page

Studie: Därför är det viktigt att känna passion och syfte med sitt jobb


Studier visar: Därför är det viktigt att känna passion och syfte med sitt jobb

I dag drivs många av status, makt, pengar och självförverkligande. Samtidigt visar undersökningar att allt fler finner sitt arbete meningslöst. Att välja ett yrke med ett tydligt syfte, som du också känner passion för, kan göra att du presterar bättre, blir gladare och får mer energi.

– För mig var det chansen att bidra till andra människors utveckling som lockade mig att bli socionom, säger Petra Sandling som studerar sista terminen på socionomprogrammet vid Umeå universitet.


Jobbhälsoindex årliga undersökning med över 10 000 deltagare visar att allt fler finner sitt arbete meningslöst. Att göra skillnad i andra människors liv kan däremot bidra stort till att känna mening.


Petra Sandling från Jokkmokk valde att plugga till socionom på Umeå universitet efter många år inom vården. Hon upplevde sitt jobb som meningsfullt, men ville utvecklas.

– Det var mycket jag ville förändra och utveckla, men jag kände mig maktlös i min roll. Jag valde att studera för att få större möjlighet att påverka och fatta beslut, säger hon.


Petra Sandling pluggar till socionom på Umeå universitet
Petra Sandling

Att känna passion för sitt jobb är viktigt för många, att få känna att det vi gör driver oss framåt och gör oss glada. Morten T. Hansen, professor på University of California, har i sin fem år långa studie följt 5000 anställda och chefer för att ta reda på vad det är som gör att de fortsätter känna passion för sitt arbete.


Han menar att vissa personer inte bara strävar efter att känna passion i sin karriär, utan att de också lyckas kombinera passionen med ett tydligt syfte i arbetet. De bidrar, hjälper andra, och gör skillnad. Enligt Hansen tyder mycket på att dessa personer presterar bättre på grund av hur mycket de anstränger sig i sitt arbete.Du har alltså bättre chans att prestera bra på jobbet, och bli framgångsrik, om du känner passion för det du gör och känner att det är meningsfullt. Du aktiverar positiva känslor såsom glädje, upprymdhet, inspiration och hopp. Allt sådant som ger dig mer energi - och det gör att du kan göra bättre ifrån dig på jobbet.


När Petra ska bege sig ut i arbetslivet igen är målet att hitta en arbetsplats där hon får möjlighet att jobba med det som hon drivs av.

– Det som känns meningsfullt är att jobba med utveckling, både min egen och andras människors utveckling.


Hon tipsar andra som kanske står i valet och kvalet mellan olika utbildningar att vända blicken inåt och fundera på vad det är du vill få ut av utbildningen.

– Jag valde mellan lärare och socionom och började fundera på vad jag vill på lång sikt. Jag kom fram till att jag vill kunna hjälpa människor i en annan form av utveckling och i alla olika åldrar och då föll valet på socionomutbildningen.


Vill du känna att ditt jobb betyder något? Välj ett yrke inom vård, omsorg eller utbildning. Anställda inom skola, vård och omsorg anser sig ha ett meningsfullt arbete i större utsträckning än övriga anställda på arbetsmarknaden, enligt senaste undersökningen av Jobbhälsoindex.

Comments


bottom of page