top of page

Trädgårdsmästare - ledarskap, skötsel och underhåll av gröna miljöerArbetar du, eller har erfarenhet av arbete i det gröna och vill fördjupa dig inom skötsel och planering, anläggning, underhåll, växtproduktion och vidareförädling? Kanske vill du bli arbetsledare inom kommun, kyrkan, handelsträdgård, hos anläggningsföretag eller varför inte bli egen företagare eller rådgivare inom området?


Utbildningen ges delvis på distans med fysiska träffar och bygger vidare på befintliga grundkunskaper inom trädgård motsvarande gymnasienivå. Arbetsmarknaden är god i hela landet, men branschen är till stor del säsongsbetonad. Som utbildad inom Yrkeshögskolan med kompetens inom ledarskap och ekonomi ökar dock möjligheterna kraftigt till helårsanställning.


Upplägg

Utbildningen utgår från Forslundagymnasiet men kommer under vinterhalvåret (okt-mars) att genomföras till stor del på distans med ett fåtal lärar-/handledarledda träffar på skolan. Under den mer intensiva växtodlingssäsongen är träffarna någon dag längre och innehåller även en sammanhållen studievecka i Umeå.

Det varvas med LIA-perioder ute i arbetslivet. Vi har själva befintliga kontakter i de fyra nordligaste länen samt Dalarna men LIA kan givetvis göras i hela landet förutsatt att vi kan kvalitetssäkra och skriva avtal med andra LIA-platser.

Inledningsvis och i samband med upprop hålls en gemensam obligatorisk träff i Umeå som omfattar fyra heldagar med introduktion till utbildningen samt uppstart av ett antal kurser. Därutöver genomförs sedan ytterligare nio gemensamma fysiska träffar med främst praktisk färdighetsträning och kompetensfördjupning i utemiljön samt en del gruppövningar, redovisningar och examinationer fördelat under utbildningen. Med andra ord totalt tio träffar där de som ligger i växtodlingssäsongen är något längre träffar/studievecka medan de övriga omfattar 2–3 dagar.

De träffar som har examinerande moment i är obligatoriska medan övriga sammankomster, både fysiska och digitala, är frivilliga men starkt rekommenderade för att klara utbildningen.


Viktiga datum

 • Ansökningswebben öppnar: 2022-03-01

 • Ansökningswebben stänger: 2022-05-22

 • Beräknat antagningsbesked under v. 23

 • Planerad utbildningsstart 12 september


Behörighet

Grundläggande behörighet till Yrkeshögskolan enligt 3 kap 1§ har den som;

 1. Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.

 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.

 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller

 4. Genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskaper krävs dessutom med lägst betyget E/3/G i följande gymnasiekurser (eller motsvarande kunskaper);

 • Fordon och redskap, 100p

 • Marken och växternas biologi, 100p

 • Växtkunskap 1, 100p

samt relevant yrkeserfarenhet omfattande minst 1 år på halvtid.


Behörighetsgivande förutbildning

Saknar du formell behörighet och även reell kompetens som kan bedömas likvärdigt? Ingen panik, det kan finnas möjlighet att ta sig in på utbildningen ändå via en så kallad BFU, behörighetsgivande förutbildning


BFU är en kortare utbildning innan själva Yh-utbildningen som fokuserar på de särskilda förkunskaperna som behövs. De som antas och blir godkända på genomgången BFU är sedan automatiskt garanterade en plats på utbildningen.


Obs! Du måste först ansöka till utbildningen som vanligt för att kunna få ett erbjudande om att eventuellt gå en BFU. Det är dock inte helt säkert att sådan startar då det beror på hur många behöriga som sökt till utbildningen. Eventuell utbildning kommer att ske under senvåren/sommaren i en kombination av distansstudier och fysiska träffar på Forslundagymnasiet i Umeå.

Comentários


bottom of page