top of page

Tre utbildningar som gör dig eftertraktad på arbetsmarknaden

Sök en utbildning som ger jobb! På Lärcentrum, en del av Campus Härnösand, har vi utbildningar som matchar arbetsmarknadens behov.

Trafiklärare 1,5 år, i samarbete med YrkesAkademin

Studera på distans med fysiska träffar på Lärcentrum i Härnösand. I branschen finns ett stort behov av trafiklärare med behörighet. Trafikskolorna har idag svårt att rekrytera kunnig och välutbildad arbetskraft. Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR) ser denna utbildning som väldigt viktig för branschens framtida utveckling och för att kunna anställa människor med rätt kompetens.


Skärgårdskapten 2 år, i samarbete med Marina Läroverket

Studera på distans med fysiska träffar på Lärcentrum i Härnösand. Arbetsmarknaden i skärgårdstrafiken ser för närvarande god ut. Skärgårdsrederier finns runt hela vår kust, från Strömstad i väster till Haparanda i norr och omfattar olika typer av fartyg och verksamheter. Flottan visar tydliga tendenser att växa, nya fartyg tillkommer varje år då fler och fler söker sig ut i skärgården. Många elever går också vidare till andra verksamheter och jobbar till exempel i kustbevakningen eller på sjöräddningscentralen.


Affärsutvecklare besöksnäring Höga Kusten 2 år, i samarbete med YrkesAkademin

Studera på distans med fysiska träffar på Lärcentrum. Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Under kommande år förväntas den svenska besöksnäringens omfattning och exportvärde fortsätta öka. Därför finns det goda jobbmöjligheter för affärsutvecklare med rätt kompetens och utbildning. Yrkesrollen är också viktig då företag i dag har ständigt höga krav på förbättring och utveckling för att öka konkurrenskraften.


Comments


bottom of page