top of page

Underhållsingenjör – smart maintenance


Är du tekniskt intresserad och vill arbeta med hållbara och energieffektiva lösningar inom industrin? Yrket passar dig som vill arbeta med att underhålla och effektivisera maskiner och teknik inom maskin- och tillverkningsindustrin.


Utbildningen fokuserar på underhåll, energieffektivitet och hållbar teknik för att möta arbetsmarknadens kompetensbehov inom Smart Maintenance.

Vad är Smart Maintenance?

Smart Maintenance handlar om smarta lösningar inom underhåll. Något som marknaden efterfrågar allt mer. Ofta arbetar man med ett intelligent underhållssystem (IMS) som använder insamlad data från maskiner för att förutsäga och förhindra potentiella fel i dem. Förekomsten av fel i maskiner kan vara kostsamt och till och med katastrofalt. För att undvika fel måste det finnas ett system som analyserar maskinens beteende och ger larm och instruktioner för förebyggande underhåll. Att analysera maskinernas beteende har blivit möjligt med hjälp av avancerade sensorer, datainsamlingssystem, datalagrings-/överföringsmöjligheter och dataanalysverktyg. Aggregeringen av datainsamling, lagring, transformation, analys och beslutsfattande för smart underhåll kallas ett intelligent underhållssystem (IMS).


Läs mer om utbildningen här

bottom of page