top of page

Undersköterskorna Cecilia och Majsan fördjupar sina kunskaper inom palliativ vård

Majsan och Cecilia studerar till specialistundersköterska inom palliativ vård på TUC Yrkeshögskola. Vidareutbildningen som ges på distans riktar sig till undersköterskor som vill förkovra sig och bli specialister på hur man kan erbjuda bästa möjliga vård för patienter som är i livet sista skede.


Cecilia läser termin två av fyra och Majsan har just påbörjat sin sista. De berättar om sina tankar och erfarenheter om kursernas innehåll, om att plugga och vad de har förväntningar efter avslutad utbildning.

”Många vårdtagare befinner sig i palliativ vård under en lång tid och därför behövs mer kunskap inom området, för att vårdtagaren ska få så bra vård som möjligt i livets sista skede.” påpekar Majsan. Hon menar att det är viktigt att besitta kompetensen även för att kunna hantera de närståendes frågor, oro och känslor.


När det kom till att välja utbildning var TUC Yrkeshögskola det självklara valet för Cecilia: ”Kurserna var relevant och precis det jag eftersökte”. Eftersom utbildningen ges på distans finns det möjlighet att arbeta samtidigt vilket också uppskattas. ”Ibland har jag inte möjlighet att vara med när föreläsningen sänds live, men då kan jag istället se den i efterhand.” förklarar hon. Majsan håller med om att valet var lätt och även hon tilltalades av utbildningens innehåll ”Det märks att man i upplägget lagt fokus på det viktigaste”. Kurserna Vård i livets slutskede och Symptomlindring har varit speciellt intressanta tycker Majsan. Cecilia anser att hon hittills utvecklats mest av kursen Palliativ vårdfilosofi men ser mycket fram till fler givande kurser.


Cecilia menar att LIA är en viktig del i utbildningen, det ger en inblick i verksamheten och en fot i det som förhoppningsvis kommer bli den framtida sysselsättningen. Majsan instämmer: ”Det är underbart att få vara med och lära sig av experter inom palliativ vård och se hur allt det vi lär oss i utbildningen tillämpas i verkligheten.”


För Cecilia är det avgörande att ha rätt kunskap på rätt plats under en persons sista tid i livet. ”För mig är det ett sätt att bidra till att förbättra och utveckla den palliativa vården.” förklarar hon. Majsan berättar att yrkesrollens befattning kan variera beroende på typ av arbetsplats, men det huvudsakliga uppdraget som specialistundersköterska inom palliativ vård är att vara ett bra stöd till vårdtagare, närstående och kollegor.


”Ibland behövs förändring på arbetsplatsen och det kan vara en utmaning att försöka genomföra den.” menar Majsan. Men med hjälp av utbildningen hoppas hon kunna förmedla ny kompetens till övriga kollegor, och genom denna kunskapsöverföring lyckas genomdriva positiva förändringar. Målet är alltid att göra den sista tiden för en medmänniska och dess anhöriga till en så bra och värdig tid som möjligt.

Fördelen med distansstudier är att man kan kombinera studierna med arbete menar både Majsan och Cecilia. ”För personer som inte har datorvana kan det kännas lite ängsligt innan man är igång, men på uppstartsträffen ges instruktioner och hjälp kring inloggning och navigering i de olika systemen som används under studietiden.” förklarar Cecilia. Det finns alltid extra hjälp att få om man är obekväm med tekniken. Majsan menar att det är en stor frihet att styra över sin egen tid, men att det samtidigt är viktigt att ha självdisciplin så att man inte halkar efter.


Majsan uppmanar alla undersköterskor att fördjupa sig för att få specialistkunskap: ”Satsa på det och vänta inte. Det är aldrig fel med mer kunskap, ju fler vi blir desto lättare blir det att förändra våra arbetsplatser och få in det rätta tänket.” Cecilia instämmer med Majsan och menar att det aldrig är för sent att utveckla sig själv. Hon påpekar att man ska vara beredd på att studierna kräver motivation och självdisciplin men att det finns stöttning under resans gång. Hennes råd är att inte ge upp om något känns svårt utan be om hjälp och hämta stöd från kurskamrater och handledare. ”Jag kan inte annat än att rekommendera den här utbildningen.” avslutar Majsan.


Är du undersköterska med törst på kunskap och ett sug efter förändring som vill hjälpa medmänniskor att leva ett värdigt liv fram till slutet? Då är vidareutbildningen inom palliativ vård det solklara valet för dig.

Satsa idag, gör skillnad imorgon!

Comments


bottom of page