top of page

En samhällsomvandling sker i norr och en bredd av kompetenser behövs

På Luleå tekniska universitet går utbildningen hand i hand med innovation och samhällsutveckling.

Plugga hållbarhet och miljö

Börja plugga


bottom of page