top of page

Vill du bygga framtidens hållbara samhälle - Bli anläggningsingenjör


Anläggningsingenjör med BIM- och hållbarhetskompetens


Anläggningsingenjör med BIM- och hållbarhetskompetens


Arbetskraftsbehovet inom anläggning och infrastruktur är stort och kommer att vara så lång tid framöver. Stora bygg- och infrastrukturprojekt kräver kvalificerad arbetskraft och det finns en ökad efterfrågan på utbildade anläggningsingenjörer med kompetens inom BIM och hållbarhet.


Anläggningsingenjörer är nödvändiga för att säkerställa att samhället har välplanerade och hållbara infrastrukturlösningar som möter dagens och framtidens behov. De spelar en central roll i att forma den byggda miljön och skapa en säker, hållbar och effektiv infrastruktur för samhällen. Den gröna omställningen mot ett mer klimatsmart byggande ställer krav på ny kompetens.


Digitaliseringens framfart inom anläggnings- och infrastruktursektorn innebär att BIM-tekniken tar över traditionella ritningar och möjliggör digital visualisering, kostnadsförutsägelse och hållbart arbete. Anläggningsbranschen har genomgått en revolution genom BIM-tekniken och den fortsätter att vara en drivkraft för branschens snabba utveckling.


Utbildade anläggningsingenjörer med BIM-kompetens är eftertraktade för att möta behovet av effektivitet och hållbarhet. Och med ett omfattande nätverk och stark koppling till arbetslivet ger vi dig förutom kunskaper och färdigheter en direkt väg in i arbetslivet genom flera veckors praktik.


Utbildningen Anläggningsingenjör med BIM-kompetens är utvecklad i nära samarbete med ledande företag och experter inom branschen för att matcha specifika behov av kompetens inom anläggning och infrastruktur. 


Vill du läsa mer om utbildningen? Läs mer & ansök via vår hemsida – www.nbi-handelsakademin.se


Comments


bottom of page