top of page

YHK - Mätningstekniker

Fredrik Landqvist berättar om utbildningen Mätningstekniker på Yrkeshögskolan Höga kusten.