top of page

Iris Yrkeshögskola

processindustri-robot (1).jpg

Iris är ett av Sveriges största utbildningsföretag. Med en historia som börjar i slutet av 1800-talet är vi också ett av de äldsta. Vårt uppdrag är att erbjuda individanpassad utbildning och utveckling för att på så vis skapa förutsättningar för människor i hela landet att nå sin fulla potential

I över 100 år har vi arbetat med utbildning och arbetsmarknadsfrågor. Därför vågar vi påstå att vi känner arbetsmarknaden och villkoren där bättre än de flesta. Det är en kunskap som kommer till nytta nu, för i takt med att förändringarna i samhället och på arbetsmarknaden går allt snabbare växer också behovet av utbildningar som snabbt kan möta framtidens efterfrågan på kompetens. Nu startar Iris en helt ny yrkeshögskoleverksamhet, fokuserad på yrken inom digitalisering och automatisering. Yrkeshögskoleutbildningarna är korta, effektiva och inriktade på yrkesroller där det finns en stor efterfrågan på kompetens från arbetsmarknadens sida.

Utbildningar på Iris Yrkeshögskola

När du går på en av våra utbildningar på Iris Yrkeshögskola ligger du väldigt bra till för att bli anställd. Våra samarbetspartners och de företag som tar emot praktikanter och sitter i våra ledningsgrupper är ute efter att rekrytera. Hos oss kan du läsa till automationsingenjör inom processindustri eller vätgasingenjör.

Titta in snart igen
När inlägg har publicerats hittar du dem här.
bottom of page