top of page

Har du koll på framtidens jobb?

IT, teknik, industri & tillverkning och vårdsektorn är några branscher som utvecklas snabbt. Med Lernias yrkeshögskola får du rätt kompetens för morgondagens jobb eftersom alla våra yrkeshögskoleutbildningar är framtagna i nära samarbete med näringslivet. 

 

Lernias YH-utbildningar är:

 

  • Yrkeshögskola på eftergymnasial nivå

  • Skräddarsydda i nära samarbete med näringslivet

  • Upplagda så att teori varvas med praktik – en stor del av innehållet är LIA (Lärande i arbete) på en arbetsplats. Längden varierar beroende på utbildning

  • Kostnadsfria och berättigar till studiemedel via CSN 

  • Efter fullgjorda studier får du ett examensbevis

Lernias samtliga yrkeshögskoleutbildningar

Lernia YH

Cloud & ICT Engineer

DevOps Engineer

Digitaliseringsutvecklare Smarta hus

Systemutvecklare i Java och JavaScript

Systemingenjör - Hållbar och smart digitaliserad industri

Certifierad CNC-tekniker

Certifierad produktionstekniker

Internationell svetsspecialist

Mejeritekniker

Socialpedagog

Automationstekniker - inriktning drift och underhåll av digitala produktionssystem

Elkraftsingenjör

Försäljningsingenjör El och automation

Fiber- och nätverkstekniker

Internationell vindkraftstekniker

Underhållsingenjör

Ventilationsingenjör

Projektledare VVS

Ambulanssjukvårdare

Medicinsk vårdadministratör

Specialistundersköterska inom laboratoriemedicin

Specialistundersköterska inom psykiatri

Undersköterska med specialistkompetens inom anestesi, operation och intensivvård

Kyl- och värmepumpstekniker

Projektledare inom installationsbranschen

Bygglovshandläggare

Kvalitetssamordnare inom industriell tillverkning

Underhållstekniker inom el och automation

Apotekstekniker

bottom of page