OM

Utbildning för framtiden – en digital vecka med

temat högre utbildning

Akademi Norr och Lapplands kommunalförbund arrangerar nu för första gången en digital temavecka som samlar ett flertal universitet, högskolor och yrkeshögskolor. Vi bjuder in dig som funderar på att läsa något nytt, eller som är gymnasieelev, karriärväxlare eller arbetslös till att lyssna på möjligheterna att utbilda sig till rätt kompetens.

 

När: 15 – 19 mars
Var: Där du är, alla programpunkter hittar du här på vår webb
För vem: I programmet finns allt från programpresentationer till diskussioner om möjligheterna med
distansundervisning, vikten av högre utbildning och företagens behov av arbetskraft med högre
utbildning på kort och lång sikt.


I skrivande stund är sju universitet/högskolor från Mälardalen i söder till Kautokeino i norra Norge samt Yrkeshögskoleaktörer från hela Sverige med under veckan. Ett stort antal kommuner från Gävle och norrut är engagerade och deltar också.

Mässan samarrangeras med Region Norrbotten och Region Västerbotten.​

En koordinerad kraftsamling för högre utbildning

Akademi Norr har tillsammans med Lapplands kommunalförbund under 2020 haft ett intensivt arbete med att tänka om - tänka nytt och ändra vårt sätt hur vi vill arbeta med högre utbildning och hur vi kan tillgängliggöra oss mot lärosäten på ett annat sätt. Detta har resulterat i en satsning som vi kallar Koordinerad kraftsamling för högre utbildning - ett projekt som finansieras av Region Norrbotten och Region Västerbotten och där Akademi Norr, Lapplands kommunalförbund, Skellefteå Campus och LTU ingår.

 

Via projektet ska samverkan mellan regionens kommuner, lärosäten och andra intressenter byggas upp, och relevanta beslutsunderlag inför en fortsatt koordinerad kraftsamling tas fram. Parternas ambition är att axla ett större ansvar och hitta nya sätt att jobba mot universitet, högskolor och andra anordnare av eftergymnasiala utbildningar.

Temaveckan är en del av Koordinerad kraftsamling högre utbildning-projekten som finansieras av Region Norrbotten och Region Västerbotten.


Om du som representerar en kommun eller utbildningsaktör som vill vara delaktig under veckan får
du gärna kontakta oss!


Hör av dig till:
Martin Bergvall, Akademi Norr, martin.bergvall@akademinorr.se 070-600 33 32
Anna Viltok, Lapplands Lärcentra, anna.viltok@lapplands.se 070-381 83 15
Pia Nyberg, Lapplands Lärcentra, pia.nyberg@lapplands.se 070-190 09 83