top of page

Funderar du på att börja plugga, vill vidareutbilda dig eller kanske byta bana helt? Då har du kommit rätt.

Utbildning för framtiden är för dig som har tankar på att utbilda dig, vill kika på möjligheter att byta yrke eller undersöka hur marknaden ser ut för olika yrken. Här finns tips om utbildningar, yrkesvägar, högskolor, universitet, yrkeshögskolor och yrkesvux i norra Sverige. 

Akademi Norr, Lapplands kommunalförbund och Campus Skellefteå har under tidigare år arbetat tillsammans för att bli bättre på att både tillgängliggöra och synliggöra högre utbildning.  Vi vill axla ett större ansvar och hitta nya sätt att jobba mot universitet, högskolor och andra anordnare av eftergymnasiala utbildningar. 

Det startades på försök som en digital utbildningsmässa under 2021. Medverkande var kommuner, universitet och utbildningsaktörer inom yrkeshögskola. Det var ett initiativ från Akademi Norr och Lapplands Lärcentra som ville prova ett nytt sätt att tillgängliggöra utbildningar för invånare i våra kommuner.

 

I mars 2022 genomfördes mässan för andra gången, med fler kommuner och högre kvalitet på konceptet. Mässan har fungerat som en plattform för högre lärosäten och utbildningsaktörer att synliggöra sina erbjudande direkt till våra invånare, vilket har gynnat utbildningsaktörerna, alla samverkande kommuner och deras medborgare.

 

2022 finslipades konceptet genom att erbjuda “on- demand"-innehåll. Då fick mässan över 30 000 unika besökare och tillsammans med 2021 har vi nått över 60 000 besökare på två år. Vi ser stor potential med denna och andra digitala aktiviteter för att synliggöra och sprida tillgången till högre utbildning, samtidigt som vi gör det enklare och mer attraktivt för utbildningsaktörer att nå målgruppen.

 

I vårt projekt Koordinerad kompetensförstärkning i glesbygd - som finansieras av Europeiska Socialfonden, är ett mål att bygga kapacitet för att tillgängliggöra utbildningsmöjligheter. Vårt fokus är att synliggöra strategiskt viktiga bristyrken vitala för att kommunerna ska kunna utföra sitt uppdrag - så som lärare, sjuksköterskor och socionomer.

 

 


Har du frågor? Kontakta oss
Martin Bergvall, Akademi Norr, martin.bergvall@akademinorr.se 070-600 33 32
Pia Nyberg, Lapplands Lärcentra, pia.nyberg@lapplands.se 070-190 09 83

bottom of page