top of page

Yrkeshögskolor

Utbildningarna där 9 av 10 får jobb

Yrkeshögskolan är eftergymnasial, kombinerar teori med praktik och genomförs i nära samarbete med arbetslivet. De flesta utbildningar är 1 eller 2 år långa där även praktikperioder ingår.

 Allt fler använder utbildningsformen till att vidareutbilda sig eller byta bana mitt i yrkeslivet.

Utbildningen är avsedd att matcha arbetslivets kompetensbehov. YH-utbildningarna finns inom olika branscher och ger ofta goda arbetsmöjligheter direkt efter avslutad examen. Yrkeshögskoleutbildningen i Sverige är öppen för alla som har slutbetyg från gymnasieskolan.

 

Scrolla ner för videor och artiklar från yrkeshögskolor.

bottom of page