top of page

Hög brist på kompetens inom IT-branschen - delta i utvecklingen av framtidens IT-system
Den här mycket eftertraktade utbildningen ger dig allt du behöver för att vara med och bidra till den digitala omställningen vårt samhälle står mitt i. Du kommer att lära dig programmering inom Microsofts utvecklingsplattform .NET med Visual studio och främst med programmeringsspråket C#. Du kommer också lära dig webbutveckling, databasen Microsoft SQLServer och agila metoder med SCRUM som fokus.
Om yrkesrollen Du arbetar med att bygga system och program. Du använder ett programmeringsspråk men behöver också kanske bygga t.ex. en databas för systemets data eller webbsidor och webbsiter som presenterar information för användaren.


Vilka företag anställer mig och hur är chanserna till ett arbete? Som Systemutvecklare .NET arbetar du med tekniskt avancerad problemlösning. Branschen medverkar till att ta fram utbildningen och samarbetar med Edugrade genom bl a LIA-platser. I regionen finns en stark efterfrågan på alla kategorier av systemutvecklare.


Företag som Telia, Monitor ERP System, CGI, Softronic och Tieto EVRY letar dessa kompetenser och vittnar om en ständig brist på .NET-utvecklare. Ett första generationsskifte är också på gång i många företag och därför är läget på arbetsmarknaden mycket god.


Systemutvecklare .NET med AI-kompetens ⏐ 405 Yh-poäng ⏐ 83 veckor varav LIA* 22 veckor Studieorter är Sundsvall, Hudiksvall och Örnsköldsvik.*LIA = Lärande i Arbete (Arbetsplatsförlagd praktik)


Välkommen till oss på Edugrade

Edugrade är en oberoende utbildningsanordnare som bedrivit avancerad utbildning inom IT och Telekom sedan 1997. Under ett tjugotal år har vi bedrivit yrkeshögskola och arbetsmarknadsutbildning och varje år går över 90% av våra studerande rakt ut i arbetslivet. Utbildningarna är utformade i nära samarbete med branschen och fungerar som en viktig rekryteringskanal. Våra uppskattade utbildare har lång erfarenhet av arbete i Sverige och på internationell nivå.


bottom of page