top of page

Stora förhoppningar på ny utbildning - den här kompetensen efterfrågar företagen specifiktIndustrierna i norr har ett skriande behov av medarbetare med kunskap inom vätgas. Därför har Lapplands Lärcentra i tätt samarbete med näringslivet tagit fram den nya YH-utbildningen Processtekniker med vätgaskompetens. I januari får Lapplands Lärcentra besked om utbildningen godkänns.Den gröna omställningen går snabbt framåt för Norrlands stora industrier. Företag som LKAB och H2 Green Steel vill dra sitt strå till stacken, och ser stora möjligheter att vara med och bidra till att Sverige når klimatmålen.


Men för att klara av det behöver industrierna medarbetare med rätt kompetens. I nära samarbete med Lapplands Lärcentra har ett antal företag, däribland LKAB och H2 Green Steel, varit med och tagit fram YH-utbildningen Processtekniker med vätgaskompetens.


– Vi har arbetat med utformningen av den här utbildningen under de senaste två åren. Företagen behöver medarbetare som kan hantera vätgas. Just vätgas är en nyckelkomponent som energikälla för att till exempel kunna tillverka fossilfritt stål, säger Erika Bergquist, utbildningsledare på Lapplands Lärcentra i Jokkmokk.


Erika Bergquist, utbildningsledare på Lapplands Lärcentra

H2 Green Steel första fossilfria tillverkaren av stål

Stålindustrin står för 14 procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp. I Boden sitter HR-chefen Anette Sundström på H2 Green Steel. Anläggningen ska bli världens första storskaliga tillverkare av nästan helt fossilfritt stål.

– Vi kommer sänka utsläppen med upp till 95 procent. För att producera vätgas använder vi oss av grön el från vind- och vattenkraft här i norr. Vätgasen använder vi sedan i produktionen av grönt stål. Vi blir världsunika med den kombinationen.


Anette Sundström, H2 Green Steel

Anläggningen väntas vara i bruk i slutet av 2025. Hon ser ett stort behov av utbildningen Processtekniker med vätgaskompetens.

– Vi kommer anställa 800–900 mekaniker, elektriker och processtekniker. En person med vätgaskompetens ser vi som livsviktig. Därför hoppas vi mycket på den här utbildningen. Vi ser fram emot att ta emot den första kullen av studenter till våra praktikplatser, säger Anette Sundström.


LKAB ska tillverka koldioxidfri järnsvamp med vätgas

Just nu pågår ett omställningsarbete i LKAB:s verksamhet i Malmberget. Med start 2026 planerar företaget att börja tillverka koldioxidfri järnsvamp.

Ann-Helen Andersson, LKAB.

– LKAB planerar för världens första fossilfria anläggning för järnsvampstillverkning med vätgas som energikälla. För oss är det jätteviktigt med processtekniker som kan hantera vätgasen på ett säkert sätt. Denna utbildning ser vi som direkt nödvändig, säger Ann-Helen Andersson, sektionschef för lärande och utveckling på HR på LKAB.


I januari får Erika Bergquist på Lapplands Lärcentra reda på om utbildningen blir godkänd av Myndigheten för yrkeshögskolan.

– Det hade betytt väldigt mycket för oss. Alla samtal vi har med företag visar att behovet av den här kompetensen är stort. Vi är en av få utbildningsanordnare som har detta utbud och har företagen med oss, säger hon.


“Jobbchanserna efter examen oerhört goda"

Utbildningen sker till största del på distans. Under den 1,5 år långa utbildningen kommer man även att träffas runt fem gånger. En stor del av utbildningen bedrivs dessutom ute i näringslivet i form av en LIA (lärande i arbete).


– Det är en del av framgångsreceptet för YH. Nio av tio studenter får jobb efter avslutad utbildning. Och för just den här utbildningen är jobb efter examen oerhört goda. Vi har ett tätt samarbete med kommuner som Härnösand, Örnsköldsvik, Ånge och Sollefteå, så vi hoppas även locka studerande därifrån, säger Erika Bergqvist.


Anette Sundström på H2 Green Steel tror att utbildningen kommer passa många.

– Givetvis ska man trivas med att jobba i en industri, men vi arbetar aktivt med mångfald på vår arbetsplats och välkomnar alla med ett intresse för en hållbar omställning, säger hon.


Ett beviljande av utbildningen hade betytt mycket för LKAB, menar Ann-Helen Andersson.

– Utbildningen har en röd tråd och innehåller de moment som vi kommer att behöva för framtida rekrytering av processoperatörer/-tekniker. Vi ser fram emot att ta emot LIA-studerande från denna utbildning.
Opmerkingen


bottom of page