top of page

9 yrken som gör dig efterfrågad på arbetsmarknadenI en värld där arbetsmarknaden ständigt förändras, är valet av utbildning mer kritiskt än någonsin. SCB:s senaste Abetskraftsbarometern ger en klar indikation på vilka yrken som är hett eftertraktade – och vilka som kanske inte erbjuder samma ljusa framtid. Här är nio utbildningar som kan säkra din plats i arbetslivet närmaste åren.


9 yrken med hög efterfrågan på arbetsmarknaden:

 1. Specialistsjuksköterskor inom psykiatrisk vård: Nästan alla arbetsgivare signalerar en brist. Psykiatrisk vård behöver dig! Om du är legitimerad sjuksköterska idag kan du läsa till specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatrisk vård på till exempel Umeå universitet och Luleå tekniska universitet.

 2. Röntgensköterskor: En kritisk brist på arbetskraft gör detta till ett klokt karriärval.

 3. Civilingenjörer inom el, elektroteknik, datateknik och automation: Den digitala revolutionen fortsätter, och efterfrågan på dessa kompetenser är hög.

 4. Programmerare och systemvetare: IT-branschen skriker efter mer kunskap. Nästan 90% av arbetsgivarna rapporterar en brist på erfarna talanger.

 5. Yrkeslärare: Med 9 av 10 arbetsgivare som rapporterar brist, är detta ett yrke där du verkligen behövs.

 6. Förskollärare: En viktig roll i samhället som erbjuder jobbsäkerhet, med 23% av arbetsgivarna som upplever brist.

 7. Högskoleingenjörer inom el och elektroteknik: En stark framtid väntar inom detta växande fält.

 8. Lärare inom naturvetenskap och matematik för årskurs 7-9: Viktiga ämnen som kräver fler engagerade lärare.

 9. Biomedicinska analytiker: 8 av 10 arbetsgivare uppger en stor brist på dessa specialistkompetenser. På Umeå universitet kan du läsa Biomedicinsk analytikerprogrammet som är en treårig utbildning.

Mindre efterfrågade yrken:

 1. Arkitekter: Trots en stabil arbetsmarknad rapporterar 9 av 10 arbetsgivare att tillgången på nyutexaminerade arkitekter är god.

 2. Jurister: Även om det alltid kommer att finnas ett behov av juridisk expertis, visar rapporten att det finns en balanserad tillgång till nyutexaminerade jurister.9 av 10 arbetsgivare rapporterar brist på specialistsjuksköterskor inom psykiatrisk vård.

90% av arbetsgivarna upplever en brist på erfarna programmerare och systemvetare.

85% av arbetsgivarna upplever brist på yrkeslärare.

Endast 10% av arbetsgivarna rapporterar en ökning av behovet av arkitekter på tre års sikt, vilket indikerar god tillgång på nyutexaminerade i detta fält.


Om du är legitimerad sjuksköterska idag kan du läsa till specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatrisk vård på Umeå universitet, Luleå tekniska universitet


Oavsett vilken utbildning och väg du väljer, kom ihåg att passion, engagemang och viljan att ständigt lära och utvecklas är nyckeln till en framgångsrik karriär.

Comments


bottom of page