top of page

Allt fler studenter gör sin VFU i Sorsele: “Här får du en väldigt bred kompetens”Unika arbetsplatser och storslagen natur lockar studenter som ska göra sin verksamhetsförlagda utbildning till Sorsele. Blivande sjuksköterskor, lärare och arbetsterapeuter är bara några som erbjuds praktik i kommunen.

– Det är jätteroligt att fler söker sig hit, säger Hanna Holmberg på Sorsele Lärcentrum.


Sorsele sjukstuga är en av arbetsplatserna som tar emot studenter för verksamhetsförlagd utbildning, VFU. Sjukstugan fungerar som ett minisjukhus med bland annat akutmottagning, slutenvårdsplatser och hälsocentral.

– Gör du din VFU hos oss får du en väldigt bred kompetens och blir bra på problemlösning. Det är ett väldigt spännande jobb där du aldrig vet hur arbetsdagen kommer att se ut. Vi försöker alltid göra så mycket som möjligt för patienten på plats eftersom det är långa avstånd till sjukhusen i Lycksele och Umeå, säger avdelningschefen Lina Danielsson.


"Jag visste inte riktigt vad en sjukstuga var innan, så det har varit spännande och utvecklande."

Nora Stolpe läser till sjuksköterska
Nora Stolpe läser till sjuksköterska

Nora Stolpe går sjuksköterskeprogrammet på Umeå universitet och har just nu sin VFU på Sorsele sjukstuga. För henne har det varit intressant att få prova på arbetet i en glesbygdskommun.

– Jag visste inte riktigt vad en sjukstuga var innan, så det har varit spännande och utvecklande. Arbetet har varit väldigt varierande och det är perfekt när man är student, det ger en bra inblick i yrket, säger hon.


En annan sjuksköterskestudent från Umeå universitet som nyligen gjort sin VFU i Sorsele är Lars-Antti Oskarsson. Han hade sin praktik inom Sorsele kommun och arbetade på ett särskilt boende med bland annat personer med demenssjukdom.

– Jag är jättenöjd med min VFU och har lärt mig mycket nytt. Personalen är en tajt och sammansvetsad grupp med god rutin som är väldigt välkomnande, säger han.Lars-Antti Oskarsson är ursprungligen från Sorsele och tycker att orten har mycket att erbjuda.

– Sorsele har en fantastisk natur med goda möjligheter till friluftsliv, säger han.


Lars-Antti Oskarsson

Det är inte bara sjuksköterskestudenter som gör sin VFU i Sorsele. Hanna Holmberg på Sorsele Lärcentrum ser en positiv utveckling där allt fler studenter väljer att göra sin VFU i kommunen.

– Vi har bland annat studenter som utbildar sig till förskollärare, arbetsterapeuter och lärare som gör sin VFU här. Som kommun gör vi allt vi kan för att studenterna ska trivas hos oss och få en bra praktikperiod. Vi hoppas i förlängningen att de vill söka sig till oss för att arbeta, säger Hanna.


Erbjuder boende i möblerad lägenhet

För att underlätta för studenterna hjälper kommunen till att ordna boende – som aldrig kostar mer än bidraget för dubbla bostadskostnader vid praktik på annan ort. De erbjuder bland annat studenterna boende i en möblerad VFU-lägenhet och i de fall flera studenter behöver boende samtidigt finns ett bra samarbete mellan kommunen och det lokala näringslivet.


Sorsele kommun vill även skapa bra möjligheter för personer i kommunen att vidareutbilda sig på orten. En del i den satsningen är ett tillgängligt och modernt lärcentrum.

– Vi är beroende av den akademiska kompetensen och vill höja andelen högskoleutbildade i vår kommun. Därför arbetar vi med att göra det möjligt för alla att utbilda sig, säger Hanna.


Hanna Holmberg (t.v.) och studenten Martina Linder som blir färdig lärare nu i vår

Kort om Sorsele Lärcentrum

Sorsele Lärcentrum kan liknas vid ett mini-campus som ger studenter tillgång till lokaler, modern teknik och möjlighet att skriva tentamen. I byarna Gargnäs, Blattnicksele och Ammarnäs erbjuder Lärcentrum välutrustade studieplatser med konferensutrustning.

Lärcentrum har en mäklarfunktion för kompetensutveckling inom arbets- och näringslivet i kommunen, med exempelvis uppdragsutbildningar och kostnadsfria utbildningar via digital uppkoppling.


bottom of page