top of page

Distributionselektriker med jobb i sikte


Emma läser utbildningen distributionselektriker som är en yrkesutbildning på gymnasienivå. Hon ser fram emot att snart börja jobba inom det yrke hon valt. Det som lockade henne till yrket var att det är ett omväxlande arbete där hon kommer att få jobba med teknik och problemlösning.


Emma berättar att hon har god inblick i yrket sedan tidigare eftersom hon har jobbat som maskinförare inom elproduktion och distribution och tänkte att distributionselektriker var ett yrke som skulle passa henne. Hon gillar att det är ett omväxlande jobb där man jobbar ute och träffar mycket människor. Hon lockades också av den tekniska, problemlösande delen av yrket. Att åka från Skellefteå till Jokkmokk under samlingsveckorna kändes inte som något hinder, tvärt om, hon sökte sig avsiktligt till Jokkmokk.


"Jag ville till Jokkmokk för jag hade hört att det var en bra utbildning."

Varierad utbildning

Utbildningen är upplagd med olika moment som ger omväxling. En stor del av undervisningen sker på distans i realtid. Då har gruppen lärarledda lektioner och genomgångar via Internet. Det ingår också en viss del självstudier. Utbildningen har en stor andel praktiska moment. De praktiska momenten på skolan består av obligatoriska träffar då gruppen samlas i Jokkmokk och där de både får undervisning och chans att öva på olika moment, från att göra kopplingar till att klättra i stolpar och rädda nödställda kollegor. Den andra delen av de praktiska studierna innebär att gruppen är på APL, arbetsplatsförlagt lärande, då alla studerande är på praktik på en arbetsplats.


Arbetsplatsförlagd utbildning

Av de 40 veckorna är 10 veckor APL, då alla studerande är på praktik på olika företag. Då är de på praktik varannan vecka under en period. Den stora andelen APL gör att många studerande känner sig trygga i sin yrkesroll. De flesta gör sin APL nära sin hemort och kan då bo kvar hemma. För Emma är det ett bra upplägg:


”Jag har tre barn och en gubbe därhemma så för mig funkar upplägget jättebra. Och att vara i Jokkmokk några av de 40 veckorna är väldigt givande.”

Emma berättar att hon har sin praktik på Energiservice i Skellefteå och har alltså deltagit i deras arbete varannan vecka från mitten av november till slutet av mars och hon trivs bra med jobbet och kollegorna. I maj är utbildningen slut och Emma har sina planer färdiga, hon vill börja jobba direkt och är nöjd med att ha fått ett erbjudande om jobb redan nu.


”Så direkt när jag är färdig får jag förhoppningsvis börja jobba, det behövs ju folk.”

De flesta går direkt till jobb

De flesta som går utbildningen till Distributionselektriker får jobberbjudanden innan utbildningens slut. I årets grupp är det fem av sju studerande som fått erbjudande jobb när de ännu har flera månader kvar av sin utbildning. Den höga andelen som får jobberbjudande tidigt beror bland annat på att utbildningens innehåll tas fram i samråd med ett yrkesråd av företag och elektriker som har god kännedom om branschen. Det gör att utbildningen är anpassad efter företagens behov och verksamhet. Att de studerande dessutom har möjlighet att vara en längre period på ett företag gör att de har fått in en fot och haft möjlighet att visa vad de kan är nog en del i det goda resultatet. Att det dessutom är ett bristyrke gör det ännu lättare att få jobb direkt efter utbildningen. Efterfrågan förväntas öka framöver så distributionselektriker är ett framtidsyrke.


Fakta om utbildningen

Utbildningen är 40 veckor och består av distansstudier i realtid och till viss del självstudier. Det ingår 10 veckor arbetsplatsförlagd utbildning (APL). Under utbildningen är det 5 - 6 obligatoriska samlingsveckor för praktiska moment. I utbildningen ingår de säkerhetsutbildningar som företagen kräver. För att vara behörig att söka måste man vara godkänd i Matematik 1, Svenska 1/SVAS 1 eller motsvarande.
Comments


bottom of page